Pages

Tuesday, July 3, 2018

Жам


  • Ертөнцийн жамаар өдөр хоногууд ээлжилсээр, хүссэн хүсээгүй хором бүрээр хөшгирсөөр
  • Ертөнцийн жамаар 4 улирал ээлжилсээр, чиний үе алсарсаар
  • Ертөнцийн жамаар ирсэн нь буцсаар.....
ӨНГӨРСӨНдөө харамсахгүй, ИРЭЭДҮЙдээ итгэлтэй баймаар бол яг ОДОО хийсэн шиг хий, хичээсэн шиг хичээ, сурсан шиг сур, хайрласан шиг хайрла, тусласан шиг тусла. Тэгвэл чи дээрхи ЕРТӨНЦИЙН ЖАМуудын өмнө бага сөхрөнө. Өнгөрсөндөө өчүүхэн ч харамсахгүй, итгэл төгс хичээсний нөлөөгөөр ирээдүй чинь баталгаатай.

No comments:

Post a Comment