Pages

Monday, February 6, 2017

Асуудал үүсгэгч нь би өөрөө


Юм хөгжих тусмаа сонголт хийхэд, шийдвэр гаргахад улам бүр хэцүү болох юм (ялангуяа том хотод, хүн их төвлөрсөн газар). Том маань дунд сургуульд орох гээд, би гэж нэг юм мөрөөрөө харъяа сургуульд нь оруулчих юман дээр илүү ажил удсанаар он гарсанаас хойш нерв гээчийг чинь нэг барж өгсөн. Ерөөсөө л миний буруу. Алдаагаа жагсаавал: